Podmienky využívania

Užívateľ

  • Služba je bezplatná a dostupná ako fyzickým, tak aj právnickým osobám
  • Podmienkou využívania služby je registrácia, po ktorej Vám budú emailom zaslané prihlasovacie meno a heslo
  • Príspevky budú priebežne monitorované. Porušenie zásad slušného správania alebo pokus o zneužite služby bude mať za následok zrušenie konta

Poposkytovateľ

  • sa zaväzuje neposkytovať kontaktné údaje a informácie o užívateľoch tretej strane
  • sa zaväzuje nezneužívať emailové adresy užívateľov na rozposielanie nevyžiadanej pošty
  • si vyhradzuje právo na zablokovanie či úpravu dopytu alebo ponuky v prípade zneužitia alebo porušenia pravidiel slušného správania sa na internete, prípadne na zablokovanie konta užívateľa
  • nezodpovedá za obsah ani za formuláciu dopytu a ponuky
  • nezodpovedá za prípadné zneužitie získaných informácií treťou stranou